Vrhnika in Kamnik: so vaši predlogi pristali v programih županskih kandidatov? Preverite

Vsi že vedo, da smo v Kamniku in na Vrhniki izšolali županske kandidate. Predstavniki nevladnih organizacij so imeli veliko predlogov za bodočega župana. Preberite pobude društev in zavodov ter preverite, kateri predlogi so dejansko pristali v programih županskih kandidatov.

 

POBUDE S ŠOLE ZA ŽUPANE V KAMNIKU

Predstavniki NVO so za področje nevladnega sektorja v občini izpostavili potrebo po podpori NVO: podpiranje sodelovanja med občino in društvi (profesionalizacija NVO sektorja, koriščenje znanja iz NVO sektorja); nudenje podpornega okolja za društva (skupni prostori, povezovanje med nevladnimi organizacijami, itd., npr. objekt zraven Kikštarterja, Katzenberg); posluh občine, da družbeno dejavna društva obstanejo.

Nevladniki so predlagali tudi boljšo socialno vključenost vseh prebivalcev preko: usposabljanja kadra za delo z mladimi s posebnimi potrebami; sodelovanja Dnevnega centra gibalno oviranih s Ciriusom; oblikovanja Občine po meri invalidov (manj strmi pločniki, odstranitev ovir, bankomat bližje šoli, javni WC za invalide, prilagojen avtobus, stalna dvigalka za invalidski voziček na železniški postaji).

Predstavniki nevladnih organizacij se zavzemajo za mlade, druženje in rekreacijo z naslednjimi pobudami: javen prostor, kjer bi se odvijala funkcija skate parka; posluh in podpora mladim pri njihovih potrebah.

Izpostavili so pobude za krepitev lokalne skupnosti. Menijo, da bi bilo potrebno: dvigniti pomen lokalne skupnosti; upoštevati prebivalce Kamnika kot končne uporabnike, organizirati podobno debato s krajevnimi skupnostmi; vzpostaviti večji pretok informacij z Občine (boljše obveščanje prebivalcev).

Nevladniki so, kot že večkrat do sedaj, omenili tudi potrebo po omejitvi prometa na področju Velike planine.

POBUDE ZA BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE S ŠOLE ZA ŽUPANE NA VRHNIKI

Na Vrhniki predstavniki nevladnih organizacij večjo socialno vključenost prebivalcev vidijo na sledeč način, z: dnevnim centrom za starejše občane; lažjo dostopnost za invalide; oblikovana Občina po meri invalidov; organizacija pomoči starejšim pri prevozu v trgovino, k zdravniku idr.

Vrhničani menijo, da Vrhnika potrebuje več možnosti za druženje in rekreacijo ter zelenih površin. Potrebna je: ureditev rekreativnih površin in fitnesa za vse starostne skupine; ureditev prostora za druženje; obuditev mestnega jedra; več parkovnih površin; organizacija plesnih večerov za starejše, vrnimo Močilnik ljudem; prerazporeditev oz. uskladitev prireditev; bazen; nogometno igrišče z umetno travo izgrajeno v celoti.

Na Šoli za župane je bila izpostavljena potreba po podpori društvom in drugim NVO. Potrebno je: prepoznati in podpirati dejavnosti društev v prid širše skupnosti; podpiranje sodelovanja med občino in društvi (kontaktna oseba za stik z društvi, idr.); pridobivanje nepovratnih sredstev za društva (občina nudi strokovno pomoč); financiranje društev; zmanjševanje stroškov društev z njihovim povezovanjem in centralno organiziranimi podpornimi dejavnostmi (računovodstvo, strokovna podpora pri razpisih, skupni prostori,...); podpreti delovanje društev s prostori (npr. vojašnica za veterane. Idr.).

Na področju turizma se je na Vrhniki pokazala potreba po povezovanju turističnih znamenitosti. Na primer: Planina - Sveta trojica – Ljubljanica; Močilnik - bajerji – Star maln.

Udeleženci Šole za župane se zavedajo pomena participativne politike in si želijo: oblikovane vizije skupaj z ljudmi; izvajanje vizije; povezovanje lokalne skupnosti; organizacijo mladinskega sveta ter vključitev predstavnika mladih v občinski svet; da politiki prisluhnejo zainteresirani javnosti.

Vrhničani so mnenja, da bi bilo potrebno postoriti tudi še kaj za mlade: urediti mladim prijazno občino; urediti mladinski center v bivši menzi IUV; organizirati krožni avtobusni prevoz ob 3.00 zjutraj v soboto in nedeljo namenjen mladini.

Vrhniška pereča tema je tudi okolje: Kaj bo s Kemisom? Kako odpraviti smrad iz deponije z bio odpadki? Problematika kamionskega prometa skozi Verd in Vrhniko (smrad, hrup, varnost,...).

Navezujoč na ureditev prometa so na Šoli za župane predlagali tudi: mestni promet do Vrhnike; vrhniška obvoznica; razbremenitev prometa v mestu; varna pot v šolo – pločnik na Dolu.

Na vrhniški Šoli za župane so kot investicije predlagali: investicije za prebivalce; javno zasebno partnerstvo in obrtno cono.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

V Kamniku in na Vrhniki smo udeležencem predstavili primer dobre prakse participativnega proračuna na primeru občine Ajdovščina.

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru