Pregled javnih razpisov za NVO v zasavski regiji v letu 2018

ZLHT-Regionalni center NVO se vsako leto loti pregleda javnih občinskih razpisov, preko katerih se sofinancirajo društva, zasebni zavodi in ustanove. Vsako leto tudi izpostavimo predloge, kako razpise izboljšati!

 

 

Kaj mislimo z izboljševanjem javnih razpisov?

Kot zastopniki interesov vseh nevladnih organizacij v zasavski statistični regiji se trudimo, da so javni razpisi za NVO čim bolj dostopni; tako z vidika administrativnih obremenitev, kot z vidika finančnih obremenitev. Javni razpisi niso le orodje za pridobivanje sredstev za izvajanje aktivnosti društev, temveč pogosto s seboj prinašajo številne obremenitve za kadrovsko šibkejše organizacije. Te obremenitve pa marsikatero nevladno organizacijo kar odvrnejo od same prijave na razpis.

Kako se lotevamo sprememb na boljše?

Tako, da s pozitivno voljo in z dobrimi, strokovnimi in preverjenimi argumenti pristopimo do tistih, ki razpise pripravljajo in jim osebno razložimo, zakaj je določene vidike razpisov potrebno spremeniti in kako je to v korist tako občine, kot občanov in seveda nevladnikov! V letu 2017 smo opravili obhod po vseh 4 občinah, ki jih pokrivamo (Zagorje, Litija, Hrastnik in Trbovlje) in predstavnikom občinske uprave predstavili naše predloge.

Kaj smo spremenili na boljše? (In tudi kaj ne)

Dosegli smo spremembe, te pa so sledeče:

1. V letu 2017 je le slaba četrtina vseh razpisov v regiji omogočala izplačevanje predplačil: v letu 2018 je skoraj polovica vseh razpisov taka, da lahko društva in zavodi dobijo predplačila!

2. V letu 2017 je bilo dobrih 60% razpisov objavljenih v mesecu januarju leta sofinanciranja ali prej: v letu 2018 je bilo več kot 80% razpisov objavljenih tako zgodaj v letu!

3. V letu 2017 je imelo 48% razpisov določen rok za odgovor na prijavo: v letu 2018 je takih razpisov 57%!

4. V letu 2017 je bilo 52% razpisov takšnih, ki niso dovoljevali vsem statusno pravnim oblikam NVO (društvo, zavod in ustanova), da se prijavijo na razpis: v letu 2018 je bilo omejevalnih razpisov le še 32%!

Občin pa glede na nespremenjeno prakso nismo uspeli prepričati, da:

1. Javno objavijo rezultate razpisov. V regiji skoraj za noben razpis ni objavljenih organizacij, ki so prejemnice javnih sredstev in višine sredstev, ki jih posamezna organizacija dobi. Gre za prakso, ki močno nasprotuje načelu transparentnosti pri razdeljevanju javnih sredstev!

2. V razpisno dokumentacijo priložijo vse občinske pravne akte, ki so neposredna podlaga razpisom in pogosto celo določajo vsebinska merila in kriterije za vrednotenje prijav. Občinski pravilniki in odloki so spletno pogosto težko dostopni, ali celo nedostopni; občini priloga elektronske verzije dokumenta v razpisno dokumentacijo ne prinaša nobenega dodatnega bremena!

Kaj bomo storili zdaj?

Odgovornim na občinah bomo namenili še en krog sestankov, na katerih jih bomo pohvalili za vsak najmanjši napredek, obenem pa bomo še naprej vztrajali pri spremembah, ki so preprosto nujne. Številne dobre prakse se v regiji že odvijajo, potrebno jih je le razširiti na vse občine in na vse javne razpise, kjer je to smiselno. V naslednjem letu imamo poleg drugih tri poglavitne cilje:

1. Da se vse občine zasavske regije poslužijo instituta predplačil in ga uporabijo pri vseh razpisih, kjer je to smiselno in mogoče!

2. Da občine pričnejo dosledno in transparentno objavljati rezultate javnih razpisov!

3. Da občine priložijo elektronske verzije občinskih pravilnikov in odlokov, ki so neposredna podlaga za razpis, k spletni objavi javnega razpisa in razpisne dokumentacije!

Z dobro voljo in dobro prakso, občinam nudimo našo pomoč. Podprite nas in skupaj bomo še bolj uspešni. Vse za vas, nevladnike! 

 

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru