Izpostavljamo dobro prakso na področju športa v Občini Hrastnik!

Občina Hrastnik je prva v Zasavju, ki se je uspešno lotila prenove vsakoletnega razpisa za šport. Ta je nujna za vse slovenske občine zaradi pričetka veljave novega Zakona o športu v letu 2017.

 

Sprememba športne zakonodaje

Slovenske občine je poleti leta 2017 doletela sprememba športne zakonodaje, ki je podlaga za lokalne razpise na področju razvoja športa ter splošnega podpiranja delovanja športnih društev, ter drugih nevladnih organizacij s področja športa.

Novi Zakon o športu (ZŠpo-1) je slovenskim občinam povzročil številne preglavice, saj so spremembe velike; obenem pa ni z Ministrstva za šport, ki je pravni akt pripravilo, prišlo nobenih navodil ali smernic, kako naj občine implementirajo novi zakon. Po slovenskih občinah zaznavamo paleto različnih implementacij, od katerih so nekatere tudi v nasprotju z Zakonom.

Ni odveč dodati, da so bile občine tiste, ki so stopile v kontakt z Ministrstvom in ne obratno; prav tako novi Zakon predvideva, da minister sprejme nekatere pravilnike, ki seveda še vedno niso sprejeti. Kot konretni primer lahko navedemo enega izmed predvidenih pravilnikov, ki bo ovrednotil posamezno uro programa za vsak šport; občine so na tej točki povsem prepuščene same sebi glede vrednotenja ur programov in bodo po sprejemu ministrovega pravilnika morale skoraj zagotovo še enkrat spreminjati občinske akte, ki so podlaga za razpis.

Občina Hrastnik pridno na delo

Številne slovenske občine so se ob kompleksnosti, nejasnosti in pomanjkanju skupnih navodil s strani Ministrstva odločile, da bodo v letu 2018 občinske razpise izvedle na podlagi veljavnih pravilnikov. Občina Hrastnik pa se je sprememb lotila pravočasno in učinkovito in se pridružila občinam, ki jim je že v letu 2017 uspelo prenoviti področje športa. 

Izpostavljamo pomembnost in učinkovitost ažurnega in splošno doslednega delovanja občine, saj so v Hrastniku zaradi hitrega ukrepanja ter določitve kratkih rokov športna društva in drugi prijavitelji pridobili javna sredstva že meseca marca

Predplačila!

Kar pa je za društva in druge NVO še posebej pomembno;

Vzorec pogodbe, ki jo občina Hrastnik sklene s prejemnikom sredstev, društvom in NVO omogoča izplačevanje predplačil v višini 50% dodeljenih sredstev že v roku 15 dni po podpisu pogodbe!

Kako pomembna so predplačila za NVO smo že večkrat poudarjali, zato naj na tej točki ponovimo le sledeče; društvom zaradi predplačil ni potrebno zalagati sredstev dokler dejansko ne izvedejo programov, saj pridobijo sredstva že pred dokazovanjem in poročanjem o izvedenih aktivnostih (ki jih seveda do konca leta morajo oddati).

Pohvala in primer dobre prakse za druge občine

Vsekakor je razvidno, da Občina Hrastnik pri svojem delovanju upošteva interese lokalne skupnosti in nevladnega sektorja; finančni viri in splošno financiranje je pogosto največji trn v peti NVO. Prav reševanje te problematike društvom največ pomeni, kar je bilo v Hrastniku prepoznano in upoštevano.

Primer iz Občine Hrasntik naj bo v pomoč tudi drugim občinam, ki so naletele na težave pri implementaciji nove zakonodaje, še posebej pa je primer zgovoren na področju predplačil. ZLHT si vztrajno prizadeva, da bi bila predplačila omogočena pri vseh občinskih razpisih zasavske statistične regije, zato dobre prakse širimo tudi preko svojih kanalov. Upoštevanje interesov nevladnega sektorja in premiki na boljše so dobrodošli in si zaslužijo iskreno pohvalo!

 

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00