Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov iz območja upravne enote Ljubljana v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije

Nevladne organizacije s sedežem na območju upravne enote Ljubljana vabimo k predlaganju kandidatov za nadomestnega predstavnika nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije.

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2A (Ur. l.  RS št. 57/2012) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji ter sprejem regionalnega razvojnega programa.

V Osrednjeslovenski regiji nevladni sektor v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije zastopa 13 predstavnikov nevladnih organizacij, ki so bili izbrani po območjih posameznih upravnih enot. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s sedežem v eni od upravnih enot. Ker je dosedanja izvoljena predstavnica NVO iz območja upravne enote Vrhnika podala svojo odstopno izjavo, smo pričeli nov postopek za nadomestilo odhajajoče članice Razvojnega sveta.

1. Predstavniki NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije

V postopku izbora predstavnikov NVO v Razvojnem svetu regije se izbira 1 predstavnika NVO iz območja Upravne enote Ljubljana, ki vključuje: 

- Mestno občino Ljubljana, 

- Občino Brezovica,

- Občino Dobrova-Polhov Gradec,

- Občino Dol pri Ljubljani,

- Občino Horjul,

- Občino Ig,

- Občino Medvode,

- Občino Škofljica,

- Občina Velike Lašče in

- Občino Vodice.


2. Poslovnik izbora kandidatov

Za izpeljavo postopka imenovanja predstavnikov NVO v Razvojni svet regije se uporablja "Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet Ljubljanske urbane regije", ki je dosegljiv na tej povezavi.

V kolikor je predlagan kandidat samo en, ga koordinator postopka (Stičišče NVO osrednje Slovenije) potrdi s sklepom in tega javno objavi. V kolikor je kandidatov več, se seznam kandidatov javno objavi in določi datum in kraj javne predstavitve kandidatov. Nato se v roku 8 dni po predstavitvi razpišejo volitve, na katerih NVO iz območja upravne enote Ljubljana izberejo svojega predstavnika. 

3. Dostop do obrazcev

Obrazec za predlaganje kandidata je na voljo na tej povezavi.

4. Način oddaje predlogov

Predloge zbira Stičišče NVO osrednje Slovenije. Prijave lahko oddate preko pošte, elektronske pošte ali osebno.

Naslov za poštno pošiljanje: 

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Vojkova cesta 63 

1000 Ljubljana

Naslov za elektronsko  pošiljanje: 

info@consulta.si

Osebna oddaja:

Stičišče NVO osrednje Slovenije, 

Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana

Oseba za sprejemanje predlogov: Aljoša Petek

Uradne ure: ponedeljki, srede in petki, od 8:00 do 12:00 ure

5. Oprema prijave

Na ovojnici mora biti napisano "Volitve NVO".

6. Rok za oddajo predlogov

Rok za oddajo predlogov je 25.3.2018 (najkasneje na ta dan mora predlog prispeti na enega od zgornjih naslovov). V kolikor se predlog oddaja po pošti, se šteje, da je prispel pravočasno, če je bil 25.3.2018 oddan priporočeno.

7. Sodelovanje v komisiji za izbor

Predstavniki nevladnih organizacij, ki prijavljajo kandidate, lahko sodelujejo v komisiji za izbor kandidatov v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Kandidati ne morejo sodelovati v komisiji. 

8. Upravičeni predlagatelji

Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v občinah Ljubljana, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice. 

9. Seznam kandidatov in obveščanje

Seznam prispelih predlogov z navedbo predlagateljev bo objavljen na spletni povezavi www.consulta.si v 10-ih dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Predlagatelje bomo o objavi seznama in nadaljnjih postopkih obvestili preko e-pošte. V kolikor bo za posamezno mesto po upravnih območjih predlaganih več kandidatov, bodo v skladu s 6. členom omenjenega poslovnika opravljene osebne predstavitve kandidatov in se po potrebi izvedle volitve. O datumu in kraju osebnih predstavitev bodo kandidati obveščeni naknadno.

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije nam lahko pišete na info@consulta.si.

Priloga I: Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet Ljubljanske urbane regije

Priloga II: Besedilo poziva

Priloga III: Obrazec za predlaganje kandidata v Razvojni svet LUR PDF + WORD

Priloga IV: Sklep o imenovanju komisije

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru