NVO s področja socialnega varstva v zasavski regiji aktivno sodelujemo pri pripravi in izvajanju Regijskega izvedbenega načrta 2017 – 2020

Po posvetu nevladnih organizacij o ključnih izzivih na področju socialnega varstva vključeni trije predlagani ukrepi v Regijski izvedbeni načrt 2017 – 2020. V tem mesecu pa se je na pobudo Društva Spiritual odvilo tudi prvo delovno srečanje za oblikovanje akcijskih načrtov za realizacijo ukrepov. Tako se je že začel izvajati ukrep oblikovanja regijske akcijske skupine z namenom povezovanja in sodelovanja na tem področju v regiji. 

Posvet nevladnih organizacij o ključnih izzivih na področju socialnega varstva

 

24. 5. 2017 je v prostorih VDC Zagorje v organizaciji ZLHT – Regionalnega centra NVO potekal posvet nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva v zasavski regiji. Namen posveta je bilo oblikovanje predlogov nevladnih organizacij za vključitev v Regijski izvedbeni načrt s področja socialnega varstva za leto 2017 – 2020 in seznanitev z njegovo pripravo. Njegov namen in cilje je na posvetu predstavil gospod Rok Zupanc, direktor CSD Trbovlje, ki koordinira pripravo RIN 2017 – 2020.

Na posvetu so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo na področju socialnega varstva v zasavski regiji. Prisotnih je bilo več kot 20 organizacij, s katerimi so bila pokrita vsa področja, na katerih aktivno delujejo, od programov za otroke, mladostnike in družine, programov za starejše, invalide, področje zasvojenosti, duševnega zdravja, nasilja in drugih programih namenjenih odpravljanju socialnih stisk različnih skupin prebivalcev. 

Izpostavljene so bile najbolj pereče socialne problematike v regiji, kot jih zaznavajo nevladne organizacije na terenu in bi jih bilo potrebno rešiti.

Med zaznanimi izzivi je bilo izpostavljeno pomanjkanje nastanitveno - varstvenih kapacitet za ranljive skupine prebivalstva, prav tako problem manjka terapevtov v izobraževalnem procesu otrok s posebnimi potrebami in v programih za odrasle ter močno pomanjkanje rehabilitacijskih programov. Prisotni so ugotavljali, da je še vedno slabo poskrbljeno za mobilnost invalidnih oseb in da je še vedno prisoten problem socialne izključenosti ranljivih skupin. Izpostavljena je bila potreba bo boljšem in stalnem dialogu med akterji s področja socialnega varstva, predlagane so bile nekatere izboljšave in nadgradnje usposabljanj za socialne in strokovne delavce ter pomen preventivnih programov v osnovnih in srednjih šolah. Kaže se tudi potreba po aktivaciji in motiviranju dolgotrajno brezposelnih in prejemnikov denarne socialne pomoči ter spreminjanju s tem povezanih neustreznih vzorcev v družinah. Udeleženci so še posebej izpostavili velik potencial, ki ga ima kakovostna in delujoča mreža organizacij in prednosti, ki bi jih prinesla t. i. socialno - informacijska točka. 

Nekaj od teh izzivov smo s predlogom potrebnih ukrepov za njihovo reševanje predlagali za vključitev v RIN 2017 – 2020. Za uresničevanje vseh zaznanih potreb pa so se prisotne organizacije zavezale, da bodo aktivne pri njihovem reševanju ter iskanju možnosti in virov za njihovo realizacijo.

V RIN 2017 – 2020 vključeni dodatni trije ukrepi predlagani na posvetu nevladnih organizacij:

  • Vzpostavitev socialno informacijskih točk v vseh občinah regije.
  • Vzpostavitev rehabilitacijskih programov za invalide.
  • Oblikovanje regijske akcijske skupine (vključenost vseh podpornih organizacij) na različnih področjih socialnega varstva z namenom povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih praks v regiji.

Do celotnega dokumenta RIN 2017 -2020 lahko dostopate tukaj.

 

Potekalo že prvo delovno srečanje

 

Prvo delovno srečanje na področju socialnega varstva v Zasavju je potekalo v Zagorju, v torek, 13. 6. 2017 na pobudo Društva za kakovost življenja Spiritual pod okriljem RRA Zasavje v sodelovanju s CSD Trbovlje in ZLHT - Regionalnim centrom NVO.

Srečanja se je udeležilo 45 predstavnikov iz različnih organizacij, tako s področja sociale, šolstva, policije, zavoda za zaposlovanje, mladinskega dela, zdravstva iz javnih zavodov, predstavniki nevladnih organizacij in gospodarstva.

Osrednji namen je krepitev medinstitucionalnega sodelovanja ter vzpostavitev načrtov za realizacijo posameznih ciljev in predlaganih ukrepov v dokumentu RIN 2017-2020.

V ospredju so bili programi za otroke, mladostnike in družine, preventivno delo z osnovnošolci, srednješolci in starši, programi za starejše in invalide ter gibalno ovirane ter aktivacijski načrt za zaposlene, brezposelne ter materialno socialno ogrožene. Nekatere projektne ideje so se pričele snovati že na majskem posvetu nevladnih organizacij in so se s pomočjo preostalih deležnikov na tem srečanju le nadgrajevale.

Stična točka vseh navedenih področij je prepoznana potreba po vzpostavitvi lokalnih socialno-informacijskih točk, ki bi omogočale hitrejši in lažji pretok informacij iz nabora vseh ponudnikov in storitev, ki so občanom na voljo na področju socialnega varstva.

Vir: Društvo Spiritual

Fotografije iz delovnega srečanja si lahko ogledate na strani RRA Zasavje na tej povezavi.

Projekti

Regionalni center NVORegionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.