Komisija za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija

14. decembra 2016 je župan Franci Rokavec imenoval člane Komisije za razvoj NVO v občini Litija. V Komisiji za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija bo sodelovalo sedem predstavnikov, poleg treh predstavnikov NVO bodo sodelovali še trije predstavniki Občine Litija in en predstavnik ZLHT - Regionalnega centra NVO. Komisija je posvetovalno telo župana zato je imenovana za mandatno obdobje, to je do leta 2018.

Glavni namen komisije je vzpostavitev učinkovitega partnerskega sodelovanja med nevladnim sektorjem in občino. Komisija bo tako oblikovala in posredovala predloge NVO lokalnim oblastem, predvsem na področju oblikovanja javnih politik in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje NVO, dajala pobude in predloge za urejanje problematike NVO in informirala javnost.

Nevladne organizacije iz občine Litija bodo lahko sedaj svoje pobude, mnenje in predloge posredovale tudi na Komisijo za razvoj NVO, ki jih bo na svojih srečanjih obravnavala in poročala županu. »Bi pa poudarila, da glavni namen komisije ni predstavljati glas NVO, ampak graditi most sodelovanja med županom, Občino Litija in NVO v Litiji. Zato bo eden izmed glavnih nalog komisije tudi opozarjanje pripravljavcev politik in ukrepov na vključevanje NVO pri pripravi le teh« je pojasnila Petra Cilenšek iz ZLHT – Regionalnega centra NVO, pobudnica ustanovitve Komisije za razvoj NVO v občini Litija.

In dodala: »Vesela sem, da je župan Občine Litija prepoznal pomembnost sodelovanja z NVO in se pridružil županom Mestne občine Maribor, Mestne občine Novo mesto in Občine Piran, ki takšne komisije, kot svoje posvetovalno telo že imajo.«

Ena izmed prvih nalog komisije bo zagotovo pregled dosedanjega sodelovanja med občino in NVO v Litiji, predvsem pa spodbujanje bolj poglobljenega, transparentnega povezovanja. Pričakujemo, da bo komisija še imela dovolj časa in podala mnenje oziroma svetovala glede priprave letnih oz. lokalnih programov na področju družbenih dejavnosti in razpisnih besedil.

S strani Občine Litija bodo v Komisiji za razvoj NVO sodelovali: Meta Ponebšek, Lijana Lovše in Marjana Weilgoni Anžel, ki jih je 14. 12. 2016 imenoval župan, Franci Rokavec. V okviru nevladnih organizacij pa je novembra potekal izbor predstavnikov v komisijo, na katerega je prispelo pet vlog, med katerimi je prišlo do imenovanja treh predstavnikov s soglasjem.

»V ponedeljek, 28. 11. 2016 je potekala javna predstavitev kandidatov, katere so se udeležili trije kandidati. Ker je med prisotnimi kandidati prišlo do imenovanja s soglasjem, kot ga omogoča Poslovnik, so bili imenovani v Komisijo za razvoj NVO« je povedala Tjaša Bajc, vodja postopka izbora NVO na ZLHT – Regionalnem centru NVO.

S strani NVO so tako v Komisijo za razvoj NVO imenovani: Katarina Možina (predlagatelj: OZ RK Litija), Tina Cirar (predlagatelj: MDI Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje) in Lovro Mandelj (predlagatelj: Karate Klub Kensei). Zavzemali se bodo za boljše sodelovanje med NVO, skrbeli za pretok informacij med občino in NVO ter se zavzemali za krepitev in izboljšanje položaja NVO v občini. 

Katarina Možina: »Kot ena izmed predstavnikov NVO v občini Litija, predvsem pa kot oseba, ki delujem v več društvih, se bom zavzemala za boljše sodelovanje med društvi ter izboljšanje položaja društev v občini. Zanimala me bo predvsem strategija razvoja občine, katere del smo tudi društva, saj s svojim delovanjem na prostovoljni ravni občanom nudimo širok in nepogrešljiv spekter dejavnosti na vseh področjih. Da komisijo danes imamo je gotovo prvi nujen korak k izboljšavam, obenem pa tudi priznanje društvom, ki smo s tem dobila svoj glas  tudi v posvetovalnem telesu Občine Litija.«

Lovro Mandelj svojo vlogo vidi predvsem kot posrednik informacij med nevladnimi organizacijami in vodilnimi na občini. »Ravno pomanjkanje informacij iz "prve roke" je po mojem eden izmed krivcev, da je nevladni sektor v občini na precej nizki ravni.«

»Kot članica komisije se bom zavzemala za krepitev in izboljšanje delovanja nevladnih organizacij, zlasti na področju oblikovanja ukrepov na socialnem področju ter ostalih dejavnostih pomembnih za razvoj in delovanje nevladnih organizacij« je dodala še Tina Cirar

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru