Predlogi in pripombe na lokalni oziroma letne programe občine Litija na področju športa, kulture in sociale.

Na podlagi zbranih pripomb na javnem posvetu nevladnih organizacij, ki je potekal v Litiji, 27.1.2016 in preučitvi osnutkov omenjenih dokumentov izvedbenih programov v občini Litija, je ZLHT –Regionalni center NVO pripravil svoje predloge in pripombe k osnutkom in jih posredoval na Občino Litija. 

ZLHT – Regionalni center NVO je 27.1.2016 pripravil javni posvet nevladnih organizacij o osnutku Lokalnega programa na področju socialne dejavnosti v občini Litija za leto 2016, osnutku Letnega programa športa občine Litija za leto 2016 in Lokalni kulturni program občine Litija za leto 2016 na področju društvene in ljubiteljske kulture.
Posvet je bil namenjen pogovoru in zbiranju pripomb nevladnih organizacij na predlagane osnutke. 


Na področju športa je bilo izpostavljeno:
•    v občini Litija manjka strategija razvoja športa,
•    previsoka cena uporabe Športne dvorane Litija oziroma premalo sredstev javnega razpisa za pokrivanje stroškov uporabe,
•    potreba po večjem spodbujanju sodelovanja javnih zavodov in nevladnih organizacij,
•    potreba po večji skupni promociji vseh oblik športa v občini, 
•    potreba po brezplačnih oglaševalskih prostorih za športne organizacije, 
•    možnost objave razpisov pred sprejetjem proračuna.

Na področju kulture je bilo izpostavljeno:
•    veliko društev ne izvaja več projektov, ker je riziko skleniti pogodbo o sofinanciranju z občino Litija oziroma županom, saj se le ta ne drži izplačilnih rokov, 
•    okoli 8 društev še vedno ni prejelo izplačil iz pogodb o sofinanciranju iz leta 2015,
•    kultura v občini Litija deluje kot »slepec« in potrebujemo strategijo razvoja kulture, 
•    pogreša se aktivno delovanje Zveze kulturnih društev v občini Litiji,
•    na področju kulture je premalo povezovanja med društvi in občino ter javnimi zavodi; to je potrebno bolj spodbuditi,
•    v kulturnih izvajalcih ima občina Litija veliko potenciala, a jih kar ne zna prepoznati, 
•    v Litiji je potreba po druženju na koncertih in drugih kulturnih prireditvah;
•    opredelitev strokovne komisije za izbor prijav na javnem razpisu,
•    pri nas je v kulturi preveč politike.

Izvedba javne obravnave lokalnih oziroma letnih programov, za katero so se na Občini Litija odločili je bila izredno pomanjkljiva. 15 dnevni rok je odločno prekratek za strokovno vključitev vse zainteresirane javnosti. Sama Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), ki zavezuje tudi lokalne skupnosti poudarja velik pomen sodelovanja s strokovno in drugimi zainteresiranimi javnostmi. Minimalne smernice za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov so, da naj sodelovanje javnosti traja praviloma od 30 do 60 dni, da se poziv k sodelovanju izvede na način, ki bo zagotovil najširši odziv in da se naj pripravi ustrezno gradivo, ki vsebuje povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja in cilje.

Poslane pripombe in predloge si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Spremni dopis

Predlogi in pripombe na področju športa

Predlogi in pripombe na področju kulture

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00