4. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je skladno s 4. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47), v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, in sicer za:
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
– ureditev trajnih nasadov,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,
– naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

Potencialni prijavitelji:

 1.točka: Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je upravičeni vlagatelj vloge za dodelitev podpore v
okviru podukrepa 4.1 nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.  

Če je vlagatelj iz 1. točke tega poglavja organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki v skladu z 12. členom Uredbe uresničuje kolektivno naložbo iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe, mora biti skladno s šestim odstavkom 6. člena Uredbe: − pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in − priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev. 

Če gre za kolektivno naložbo iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe, je ne glede na 1. točko tega poglavja in skladno z osmim odstavkom 6. člena Uredbe upravičenec do podpore: − organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev, − zadruga ali − skupina kmetov.  

 

 

Vrednost razpisa:

6.000.000 €

Zneski in delež financiranja:

− majhne naložbe do vključno 15.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;

− enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;

− zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.  

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru