Nevladne organizacije v javnem interesu in donacije dohodnine

V zasavski regiji je leta 2020 delovalo 168 organizacij, ki so na seznamu prejemnikov 1% dohodnine. Največ nevladnih organizacij beležimo v Zagorju ob Savi (56), najmanj pa v občini Hrastnik (26), v Litiji je delovalo 48, v Trbovljah pa 38 nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu. Nevladne organizacije s statusom v javnem interesu so upravičene do donacij iz naslova 1% dohodnine, ki jih lahko posamezniki namenijo izbranim NVO v javnem interesu.

Tabela 1. Upravičenci do donacij 1% dohodnine za leto 2020 v zasavski regiji

 

Zagorje

Litija

Hrastnik

Trbovlje

Zasavska regija

Društvo

56

48

26

38

168

Zavod

0

0

0

0

0

Ustanova

0

0

0

0

0

Skupaj

56

48

26

38

168

 

Tabela 2. NVO prejemnice donacij 1% dohodnine za leto 2020, v zasavski regiji

 

Zagorje ob Savi

Litija

Hrastnik

Trbovlje

Regija

št. NVO prejemnic donacij

54

41

23

32

150

št. NVO prejemnic več kot 5 donacij

45

36

21

27

129

skupno število donacij /ljudi doniralo

3.275

2.652

1.329

1.962

9.218

skupen znesek prejetih sredstev

62.583,60

51.064,09

23.193,15

36.166,79

173.007,63

št. NVO prejemnic manj kot 5 donacij

9

5

2

5

21

št. NVO, ki niso prejele donacij

2

7

3

6

18

 

Za leto 2020, v zasavski regiji, beležimo 9218 vseh donacij nevladnim organizacijam v javnem interesu, v skupni vrednosti 173.007,63€. Največ sredstev so z donacijami zbrale nevladne organizacije iz Zagorja ob Savi (62.583,60€), najmanj pa nevladne organizacije v javnem interesu iz Hrastnika (23.193,16€). Trboveljske nevladne organizacije v javnem interesu so prejele 36.166,79€, litijske pa 51.064,09€.

 

Graf 1. Gibanje števila NVO upravičencev do donacij dohodnine

 

Skupno se v regiji, v zadnjih treh letih, povečuje število nevladnih organizacij, ki so upravičence do donacij dohodnine. Iz 163 prejemnic v letu 2018 se je v letu 2020 na seznam uvrstilo 5 novih. Padec številka upravičencev do donacij je zaznati le v občini Trbovlje (padec iz 44 na 38), med tem, ko je v drugih občinah regije zaznati rahel dvig.

 

Graf 2. Gibanje števila NVO prejemnic donacij dohodnine

Pri število NVO, ki so prejemnice donacij dohodnine pa je zaznati rahel padec. V občini Zagorje se je število prejemnic iz leta 2018 (55) zmanjšalo za eno že v letu 2019 (54) in tako ostalo tudi v letu 2020. V občini Litiji se je iz številke 41 v letu 2018, v letu 2019 povečalo na 47, potem pa v letu 2020 spet padlo na 41. Enak trend spremembe številk NVO je tudi v Občini Hrastnik, it 23 v letu 2018, na 25 v letu 2019 in spet na št 23 v letu 2020. V občini Trbovlje pa je zaznati največji pade številka NVO prejemnic donacij dohodnine. V letu 2018 jih je bilo 44, v letu 2019 36, v letu 2020 pa 32.

 

Graf 3. Gibanje števila NVO – prejemnic več kot 5 donacij dohodnine

 

Glede števila NVO, ki prejmejo več kot 5 donacij dohodne je zaznati trend rasti v občini Zagorje, nihanja v občini Litija in stagnacijo v občinah Hrastnik in Trbovlje. Skupen trend gibanja števila NVO, ki prejmejo več kot 5 donacij v regiji pa je rahla rast.

 

Graf 4. Gibanje skupnega števila donacij dohodnine

 

 

Gibanje skupnega števila danih donacij dohodnine pa kaže rast v vseh občinah regije. Od leta 2018 pa do leta 2020 se je število donacij povečalo za 1101. V letu 2020 je nevladnim organizacijam v regiji svoj del dohodnine darovalo 9218 oseb, največ v nevladnim organizacijam iz občine Zagorje (3275), sledijo NVO iz občine Litija (2652), občina Trbovlje (1962) in občina Hrastnik (1329).

 

Graf 5. Gibanje skupnega zneska prejetih sredstev od donacij dohodnine

 

V letih 2018 in 2019 je bil procent donirane dohodnine 0,5, v letu 2020 pa se je višina donacije dohodnine povečala na 1%. Iz navedenega razloga je videti veliko povečanje prejetih sredstev, ki so jih nevladne organizacije prejele iz naslova donirane dohodnine. Kljub povečanju odstotka donacije je zaznali trend povečanja sredstev donacij, ki jih prejmejo nevladne organizacije. V letu 2018 so nevladne organizacije v regiji prejele 77.755,08€ donacij dohodnine (NVO iz Zagorje 25.817,34€, iz Litije 11.572,15€, iz Hrastnika 10.590,05€ in iz Trbovlje 19.755,54€), v letu 2019 81.020,19€ (NVO iz Zagorje 30.534,29€, iz Litije 23.940,87€, iz Hrastnika 15.074,85€ in iz Trbovlje 15.074,85€). Veliko preskok v višini pa je v letu 2020, kot že rečeno zaradi večjega odstotka možne donacije (1%). Skupno se nevladne organizacije prejele 173.007,63€ (NVO iz Zagorje 62.583,60€, iz Litije 51.064,09€, iz Hrastnika 23.193,15€ in iz Trbovlje 36.166,79€).

 

Graf 6. Gibanje števila NVO – prejemnic manj kot 5 donacij dohodnine

Graf 7. Gibanje števila NVO – prejemnic, ki niso preje donacij

 

Če se je število donacij, kot tudi doniran znesek povečal, pa se je zmanjšalo število nevladnih organizacij, ki prejmejo manj kot 5 oz. nič donacij. V regiji je 21 takih organizacij, ki prejmejo manj kot 5 donacij in 18 takih, ki so na seznamu upravičencev pa niso prejele donacij.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00