Ljubiteljska kultura v Občini Vrhnika

Področje splošnega kulturnega udejstvovanja in ljubiteljske kulture na Vrhniki ima dolgo tradicijo. Čeprav se vsi deležniki in ponudniki na področju kulture občasno ne strinjajo o tem, kako je treba postopati v prihodnosti, je treba priznati, da je za kulturno udejstvovanje na Vrhniki dobro poskrbljeno. Kot povsod, pa so tudi tu možnosti za izboljšave!

Kulturna društva predstavljajo hrbtenico kulturnega udejstvovanja v občini. Občina za njihovo delovanje neposredno skrbi predvsem preko javnega razpisa za kulturo, preko katerega je v letu 2017 kulturnim društvom namenila 53.557,00 eur. To predstavlja glede na celotna sredstva, namenjena delovanju NVO sektorja v občini, približno 6% vseh razdeljenih sredstev. Uspešnih prijaviteljev na razpis je bilo 18, med temi pa je bil najvišji dodeljeni znesek 6512,00 eur, najnižji pa 853,00; s tega vidika je razpis dobro zastavljen, saj gre dejansko za dovolj visoke zneske, da posameznemu društvu v praksi resno pomagajo in ga podpirajo pri njegovi dejavnosti.

Občinsko podpiranje delovanja kulturnih društev pa se tu ne konča, saj so v občini kar 4 društva, ki so pridobila neposredno proračunsko postavko, na podlagi katere se podpira njihova dejavnost. Verjetno je že samo po sebi očitno, da gre za društva, ki izvajajo programe in dejavnosti, ki so za lokalno okolje izjemnega pomena. Prav tako je povsem jasno, da jim financiranje preko neposredne postavke omogoča varnost in stabilnost njihovega delovanja. Tu je treba Občino in društva pohvaliti pri njihovem prizadevanju in super praksi.

Nazadnje pa je preprosto treba omeniti še težave pri sprejemu občinske strategije za kulturo, ki je bila na Vrhniki že pripravljena, a zaradi različnih razlogov že dalj časa ni sprejeta. Strateški dokumenti predstavljajo dolgoročno zavezo, ki je v korist vsem deležnikom, predvsem z vidika predvidljivosti in stabilnosti izvajanja kulturnih vsebin v občini. Zato deležnike ponovno spodbujamo, da se lotijo sprejetja strategije, ki je sicer že pripravljena in tako še dodatno nadgradijo ljubiteljsko kulturo na Vrhniki!

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00