Intervju z županom Občine Vrhnika

Tokrat objavljamo intervju z županom Občine Vrhnika. Z nevladnimi organizacijami je župan Cukjati zelo zadovoljen, saj bogatijo njihov družben prostor. Pravi, da bo Občina v prihodnje dajala poudarek na razvoju turizma, tako da pričakuje dobro sodelovanje med turističnimi organizacijami in društvi. Celoten odziv gospoda župana lahko prebrete spodaj. 

 

 

 

1.) V vaši občini je registriranih 174 nevladnih organizacij. Kako vi vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri obogatitvi življenja lokalne skupnosti?

Vsekakor sem zadovoljen. Konec koncev sem sam odraščal v teh organizacijah, od športnih društev, kulturnih, tudi v gasilskem društvu sem bil kot otrok in seveda podpiram to dejavnost, ker vsa ta društva bogatijo naš družben prostor, torej tisti prostor po rednem po šoli, oz. po službi.

2.) Na kakšen način boste sodelovali z nevladnimi organizacijami v vaši občini?

Načina sodelovanja nebi spreminjal, ker mislim, da društva delajo dobro, od športnih, gasilskih, kulturnih in so dobro povezana med seboj v stanovska združenja. Jih pa Občina podpira s tem, da smo za dvig kvalitete le-teh povečali sredstva za okrog 10% in to kljub temu, da je v proračunu minus. Na vseh področjih in sicer področju športa, kulture, mladine in tudi na področju gasilskih društev...

3.) Nevladne organizacije delujejo na različnih vsebinskih in strokovnih področjih, zaposlujejo, združujejo prostovoljce, vključujejo veliko uporabnikov… Kje še vidite potencial delovanja nevladnih organizacij v vaši občini?

Vsekakor v naslednjih letih, kot že do sedaj in bo tako tudi v prihodnje, bo Občina dajala poudarek na razvoju turizma. Pričakujemo dobro sodelovanje s turističnimi organizacijami in društvi, da bi se še to področje izboljšalo in razvilo.

4.) Ali vam je pomembno, da se v vaši občini v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih nameravate vključiti?

Za gasilska društva so sprejeti 5 letni plani, katerim Občina z vidika financiranja sledi. Društva pa sama določajo program in načrt opremljanja. Sodelujemo s športnimi društvi in športno zvezo, oboji dajejo pobude, mnenja pri letnih programih športa, zagotovijo tudi člane za razne komisije itn. Podobno se dogaja tudi pri komisijah za kulturo, mladino, katerih člani so iz interesnih društev. Ko je Občina sprejemala strategijo razvoja turizma, je bila vključena zainteresirana javnost. Mnenja sem, da Občina sodeluje z nevladnimi organizacijami, tako pri pripravi dokumentov, kot tudi pri pripravi proračunov. Tudi letos smo prejeli nekaj pobud v času javne razprave, katere smo skoraj v celoti upoštevali.

5.) Kakšni so prihodnji izzivi v vaši občini na področju sociale, mladih, športa, turizma, kulture?

Želja je, da bi se področje mladine začelo razvijati, oz. da bi se povečal poudarek na mladih. Na področju mladine imamo trenutno aktiven Klub vrhniških študentov, ki se dobro vključuje v vrhniški prostor.  Imamo tudi skavtsko organizacijo in zvezo tabornikov. Mladinskega centra ni, je pa želja da bi ga v prihodnosti vzpostavili. Občina poskrbi za počitniške programe otrok. Lansko leto je bilo v programe vključenih kar 600 otrok, povprečno 150 otrok dnevno. Večinoma so to osnovnošolski otroci in pa mladi 1 letnika srednje šole. Koordinator teh programov je vrhniški zavod. Programi so brezplačni in dostopni vsem otrokom.

Razvoj turizma je potencial pri vseh društvih, obstaja športni turizem, kulturni turizem itn. Trenutno bi izpostavil eno društvo na tem področju in sicer Turistično društvo Blagajana, ki upravlja z več pomembnimi turističnimi objekti. Pri reševanju vrhniškega naravnega bisera Močilnik je Občina aktivno pristopila tako, da smo na februarski seji uveljavili predkupno pravico in v proračunu namenili sredstva za morebiten odkup. Razmišljamo tudi o participativnem proračunu. Neka oblika participativnega proračuna že obstaja. Krajevnim skupnostim so namenjena sredstva, s katerimi sami razpolagajo.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00