Intervju z županom Občine Kamnik

Dobro medsektorsko sodelovanje občin in nevladnih organizacij je pomemben vidik pri uresničevanju in zagotavljanju lokalnih potreb.

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije nevladnim organizacija pomagamo in jim svetujemo pri njihovem razvoju. Pobudam za boljšo družbo dajemo smisel in pomagamo pri njihovim uresničitvam. S sodelovanjem z lokalno skupnostjo spodbujamo civilni dialog in ozaveščamo javnost o pomenu nevladnega sektorja.

Svoj pogled o delu in sodelovanju nevladnih organizacij v občini nam je zaupal tudi župan občine Kamnik g. Marjan Šarec.

 

Kako vidite delovanje nevladnih organizacij v vaši Občini? Ste zadovoljni z njihovim prispevkom pri zadovoljevanju lokalnih potreb?

V Občini Kamnik je število nevladnih organizacij (društva, zavodi, ustanove) kar precejšnje, nekatere so večje, druge manjše, njihovo delovanje sega na domala vsa področja. Nekatere organizacije so zelo aktivne v širšem, spet druge v ožjem lokalnem okolju, kar pa še ne pomeni, da so nepomembne. Nasprotno. Prispevek vsakega posameznika, ki deluje v okviru nevladnih organizacij k zadovoljevanju lokalnih potreb je velik in nezanemarljiv. Seveda pa si v lokalni skupnosti želimo, da bi prispevek vsake nevladne organizacije dosegel čim več občanov, da bi se interesi ljudi čim bolj povezovali in bi imel vsak posameznik možnost preživljanja kvalitetnega prostega časa. Navedeno pa ni odvisno zgolj od občine, temveč predvsem od angažiranosti posameznikov in skupin.

 

Ali je občini pomembno, da v procese odločanja vključuje tudi nevladne organizacije? Kako jih vključuje, ste zadovoljni z njihovim odzivom?

Občina pri odločanju sodeluje z nevladnimi organizacijami, čeprav si takšnega sodelovanja želimo še več, predvsem v smislu zaznavanja potreb občank in občanov, opozarjanja na probleme in iskanja skupnih rešitev, seveda v mejah dopustnega in mogočega. V ta namen so na Oddelku za družbene dejavnosti že v preteklem letu organizirali srečanje, na katerega so povabili mlade pred prijavo na javni razpis za mladinske programe. Na voljo so jim bili za različna vprašanja v zvezi s prijavami in pa seveda tudi pobude. Ker se je srečanje izkazalo za izredno pozitivno, si želimo s takšnimi (in drugačnimi) aktivnostmi nadaljevati in jih razširjati.

 

Kakšne so možnosti povezovanja nevladnih organizacij in občine v okviru partnerstev pri različnih projektih (npr. projekti LAS, ...)? Vidite kje ovire za sodelovanje z nevladnimi organizacijami?

Za nevladne organizacije so na voljo številni razpisi na občinskem, nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju. Omenjeni razpisi predstavljajo odlično priložnost za med-sektorsko povezovanje različnih deležnikov z namenom reševanja skupnih izzivov. Občina Kamnik uspešno sodeluje pri nekaterih projektih skupaj s predstavniki nevladnega sektorja (npr. s Sadjarsko vrtnarskim društvom Tunjice sodelujemo pri projektu OBST v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija, ki je pravkar v zaključni fazi ocenjevanja, z Zavodom Oreli sodelujemo pri projektu Večgeneracijski center Ljubljana, ki je pridobil nepovratna sredstva v okviru razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti…). Projekti, ki temeljijo na oblikovanju partnerstva, so organizacijsko in administrativno praviloma zelo zahtevni in obsežni, hkrati pa predvidevajo sofinanciranje s strani projektnih partnerjev, zalaganje sredstev za začetne projektne aktivnosti ter zanesljiv in strokoven kader, ki skrbi za izvedbo projekta. Kljub številnim zahtevam smo prepričani, da lahko tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami oblikujemo in izpeljemo kvalitetne projekte, ki bodo pomembno pripomogli k napredku oziroma razvoju lokalne skupnosti in njenih občank in občanov.

 

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na področju sociale, kulture, športa,...? Ali ji jih boste lahko reševali skupaj z nevladnimi  organizacijami?
Želimo si spodbujati mreženje nevladnih organizacij z različnih področij ter na ta način krepiti tako kulturni, kot tudi športni turizem. Na področju sociale si želimo več sodelovanja s sosednjimi občinami, v ta namen smo se z namenom okrepitve medgeneracijskega povezovanja najbolj ranljivih občank in občanov aktivno vključili v projekt Večgeneracijski center Ljubljana, ki ga je s kompetentnimi osrednjeslovenskimi partnerji s področja socialnega varstva (Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, DSO Grosuplje) prijavil vodilni partner Zavod Cene Štupar iz Ljubljane.

Posamezniki, organizacije, zavodi so vključeni v številne partnerske povezave, ki ponujajo mnoge ustvarjalne priložnosti. Nevladne organizacije želimo spodbujati k prijavam na različne mednarodne razpise, na občini jim je za to na voljo vsa strokovna podpora. Menimo, da novi modeli delovanja in povezovanja prinašajo nove izzive in priložnosti, tako za posameznike, kot za širšo lokalno skupnost.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00