Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim sektorjem. 

Potencialni prijavitelji:

NVO s področja: 
- prostovoljnih organizacij ali mladinskih organizacij, 
- javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, 
-zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v RS

- ostali prijavitelji: gimnazije, visokošolski zavodi, zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi na področju gospodarstva, javni zavodi, javne raziskovalne institucije

Vrednost razpisa:

2.700.000,00 EUR

Opombe:

Informativni dan za morebitne prijavitelje bo 14. novembra 2017 ob 10.00 v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Rok za oddajo prijav: 4. december 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE -  Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619