Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
- tiskanih medijev;
- radijskih programov;
- televizijskih programov;
- elektronskih publikacij.

Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
- področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A);
- področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B).

Potencialni prijavitelji:

- izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid medijev pri ministrstvu. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta.
- pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.
Prijavitelj mora izpolnjevati tudi vse druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa:

2.040.000 EUR (področje A: 500.000,00 EUR, področje B: 1.540.000,00 EUR)

Zneski in delež financiranja:

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR na PODROČJU A oziroma 100.000,00 EUR na PODROČJU B.

Rok za oddajo prijav: 20. november 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE -  Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619