Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisnem področju »4-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na razpisnih podpodročjih, izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in so:
-nevladne kulturne organizacije, katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali
-javni zavodi, ki v obdobju 2018-2021 ne bodo neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje s strani Ministrstva (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe skladno s 97. členom ZVKD-1).

Na razpisnem področju »2-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na podpodročju razpisa in so:
-nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali
-fizične osebe.

Vrednost razpisa:

1.166.000 EUR na letni ravni.

Opombe:

Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 6. novembra 2017 v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju (ob 10. uri za intermedijsko, ob 11. uri za likovno, ob 12. uri za uprizoritveno in ob 13. uri za glasbeno umetnost).

Rok za oddajo prijav: 20. november 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619