JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL

Razpisovalec:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Predmet javnega razpisa:

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial je zagotoviti začetno podporo za pripravo na izvajanje pridobljenega projekta ERC, v vmesnem časovnem obdobju, med obvestilom ERC o (so)financiranju projekta ERC in njegovim dejanskim pričetkom izvajanja.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Predviden obseg (so)financiranja raziskovalnega projekta je največ 50.000 EUR za obdobje trajanja raziskovalnega projekta šestih mesecev oziroma v sorazmerni višini od največje višine glede na obdobje trajanja raziskovalnega projekta. Agencija bo v posameznem koledarskem letu (so)financirala okvirno 15 raziskovalnih projektov.

Opombe:

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 31. 12. 2025.

Rok za oddajo prijav: 31. december 2025

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00