OBČINA ZAGORJE: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE JAVNIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU V LETU 2022

Razpisovalec:

Občina Zagorje ob Savi

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe spremljajočih prireditev v počastitev praznika občine Zagorje ob Savi, in sicer naslednjih:

 • 17. tek in pohod po zagorski dolini,
 • Kolesarski vzpon na Zasavsko Sv. goro,
 • Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini,
 • Perkmandelc vabi v svojo deželo,
 • Mlada zagorska noč,
 • 6. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
 • Državno prvenstvo v startu sankanja 17. pokal zagorske doline, memorial Aleša Pociecha,
 • 20. Pozničev memorial,
 • 20. obletnica »Golden Rancha«,
 • Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob Savi,
 • 7. Kotredež trail – Zagorska dolina,
 • 90. letnica NK Svoboda Kisovec,
 • 60. letnica Strelskega društva Kisovec,
 • Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokometnega ženskega kluba Zagorje. 

 

 

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko kandidirajo društva, zveze, ki imajo sedež na območju občine Zagorje ob Savi  so registrirana in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

Izvedba razpisanih prireditev obsega celoten organizacijsko tehnični del in programski del. Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti poleg vseh zahtevanih dokumentov iz razpisne dokumentacije še medsebojno pogodbo o skupni izvedbi prireditve v primeru, da bodo izbrani za izvedbo predmeta razpisa. Pogodba o skupni izvedbi projekta mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo predmeta razpisa. Ne glede na to, pa izvajalci odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo tudi imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo projekta.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev znaša skupno 32.000,00 €. 

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:

 • brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve (kjer je lastnik občina),
 • oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku v medijih in drugo reklamiranje.

Zneski in delež financiranja:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev znaša:

 • 17. tek in pohod po zagorski dolini – 7.000,00 €
 • Kolesarski vzpon na Zasavsko Sv. goro – 4.200,00 €
 • Spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini – 4.000,00 €
 • Perkmandelc vabi v svojo deželo – 2.500,00 €
 • Mlada zagorska noč – 1.000,00 €
 • 6. pohod po rudarski pohodni in učni poti, 500,00 €
 • Državno prvenstvo v startu sankanja 17. pokal zagorske doline, memorial Aleša Pociecha – 1.000,00 €
 • 20. Pozničev memorial – 400,00 €
 • 20. obletnica »Golden Rancha« - 1.500,00 €
 • Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob Savi – 900,00 €
 • 7. Kotredež trail – 2.500,00 €
 • 90. letnica NK Svoboda Kisovec – 3.000,00 €
 • 60. letnica Strelskega društva Kisovec – 1.500,00 €
 • Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokometnega ženskega kluba – 2.000,00 €.

Opombe:

Prijave morajo biti predložene najkasneje do 8. 7. 2022, do 10. ure. 

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si. Za vse dodatne informacije se obrnite na go. Nino Jenko, vsak delovni dan na telefonski številki 03 56 55 720 ali nina.jenko@zagorje.si
 

Rok za oddajo prijav: 8. julij 2022

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00