JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO ZBIRKE E-KNJIG ZA DOMAČE BRANJE ZA IZPOSOJO V ŠOLSKIH KNJIŽNICAH

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je Izgradnja zbirke e-knjig za domače branje za izposojo  v šolskih knjižnicah po vnaprej dogovorjeni ceni ene izposoje vsake od v zbirko uvrščenih e-knjig dokler bodo za ta namen razpoložljiva proračunska sredstva, vendar ne dlje kot do 31.8.2026.

Z javnim razpisom ministrstvo vabi prijavitelje, da ponudijo vsaj en naslov iz domačega branja v e-formatu in so ga pripravljeni umestiti na distribucijsko platformo za izposojo e-knjig Biblos, ki bo prilagojena oziroma nadgrajena  posebej za šolske knjižnice.

 

 

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prijavitelj je registriran za založniško dejavnost oziroma bo v primeru samozaložbe v skladu z členom Zakona o finančni upravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/14 in 39/22) vpisal izvajanje te dejavnosti v davčni register;
  • prijavitelj je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt;
  • prijavitelj ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave;
  • prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče;
  • zoper prijavitelja ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kateri koli podobni okoliščini;
  • prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,14/18, 121/21 in 10/22).

Vrednost razpisa:

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 100.000,00 €. Za vsako od v zbirko sprejeto e-knjigo je prijavitelj upravičen do subvencije v višini 500,00 €.

Opombe:

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. avgusta 2022 oz. do porabe sredstev, pri čemer je rok za oddajo vlog za prvo odpiranje najkasneje do 3.6.2022, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje pa najkasneje do 31.8.2022.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. avgust 2022.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00