Javni razpis za izbor operacij Nove karierne perspektive II

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki jih bodo izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture. 
Sklop 1: Založništvo.

Spodbujanje zaposlovanja mladih na področju založništva, predvsem na področju spletnih portalov, ki bodo omogočali celovito informiranje javnosti o aktualni knjižni produkciji ter dogajanju na knjižnem trgu. Projekt bo omogočil informacijsko in promocijsko podporo razvoju knjižnega trga.
Sklop 2: Kulturno-umetnostna vzgoja.
Spodbujanje zaposlovanja mladih umetnikov oziroma kulturnih delavcev na naslednjih deficitarnih področjih kulturno-umetnostne vzgoje: a) film in
b) gledališče.
Namen razpisa je dodatno strokovno usposabljanje mladih umetnikov oziroma mladih kulturnih delavcev za izvajanje kulturno-vzgojnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter njihovo izvajanje različnih oblik kulturno-vzgojnih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) na kar največjem območju Slovenije v okviru obveznega in razširjenega programa ter drugih oblik organiziranega dela z otroki in mladino. Namen razpisa je torej priti do osnov za nacionalni model kulturno-umetnostne vzgoje na področju filma in gledališča. Namen razpisa je tudi povezovanje mladih umetnikov, kulturnih delavcev, kulturnih ustanov in VIZ (vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in javnih zavodov, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladino). Projekt bo prispeval k oblikovanju modela kulturno-umetnostne vzgoje, ki bo povečal dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin na
3
širšem slovenskem kulturnem prostoru, pomembno obogatil pedagoški proces in s tem dvigoval zavest o pomenu kulture in umetnosti za razvoj posameznika.
Sklop 3: Umetnost.
Spodbujanje zaposlovanja mladih na področju umetnosti, in sicer ustvarjalcev na področju baleta in sodobnega plesa. Namen razpisa je dvig kakovosti produkcije in obsega postprodukcije sodobnega plesa, oblikovanje podpornih projektov na področju sodobnega plesa (kulturno-umetnostna vzgoja,

Potencialni prijavitelji: Upravičenci so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javni skladi oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 1.000.000,00 €, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Sklop1: 100.000,00 €;
Sklop 2: 300.000,00 €;
Sklop 3: 600.000,00 €

Zneski in delež financiranja: Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta.

Rok za oddajo prijav: 14. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00