Javni poziv za sofinanciranje nadaljevanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših oseb v občini Kamnik

Razpisovalec: Občina Kamnik

Predmet javnega razpisa: Župan Občine Kamnik poziva izvajalce s področja humanitarnih oz. socialnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Kamnik in delujejo na območju Občine Kamnik, da kandidirajo za sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2014 in sicer za nadaljevanje projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik.«

Občina Kamnik kot naročnik objavlja javni poziv za naslednje storitve:

1.       Delovanje in razvoj sistema prostovoljstva

2.       Izobraževanje in razvoj prostovoljstva in skupin za samopomoč

3.       Izdelava sklopa zgibank v skupni mapi - vodič po pravicah in možnostih starejših (2 zgibanki)

4.       Vzdrževanje, razvoj spletne informacijske točke ter obveščanje starejših o aktualnih vsebinah

5.       Delovanje, obdelava podatkov in priprava analiz iz modulov Prostovoljec in Mnenja

6.       Delovanje svetovalne pisarne dvakrat tedensko, materialni stroški pisarne, minimalni nakupi opreme

7.       Razvojne naloge - prijava na razpise ministrstev in EU sredstev 

Potencialni prijavitelji: Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci socialnih in izobraževalnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          da imajo sedež v Občini Kamnik in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost;

-          da so registrirani za izvajanje druge socialne dejavnosti;

-          da so v uradnem Seznamu prostovoljskih organizacij vsaj od avgusta 2011;

-          da imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje njihove osnovne dejavnosti;

-          da imajo zagotovljene oz. bodo zagotovili prostorske pogoje za delovanje v mestnem središču in so le ti dostopni invalidom;

-          da imajo najmanj tri skupne prostovoljcev (najmanj pet oseb v skupini), ki delujejo na območju Občine Kamnik vsaj  tri leta;

-          da ima prijavitelj  izkušnje iz razvoja in delovanja občinskega modela za starejše;

-          da imajo izkušnje s področja medgeneracijskega izobraževanja in izobraževanja vodij skupin za prostovoljno delo najmanj tri leta;

-          da imajo vsaj tri leta izkušenj s koordinacijo lokalnih institucij za starejše in skupin za prostovoljno delo;

-          da izkazujejo razvojne rezultate na področju prostovoljstva in modelov za pomoč starejšim;

-          da izkazujejo izkušnje na področju razvoja IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) pri vzpostavitvi informacijskih točk, podatkovnih baz in e-storitev pri koordinaciji prostovoljcev  za pomoč starejšim;

-          da izkazuje razvojne rezultate na področju inovativnosti med generacijami;

-          imajo finančno ovrednoten projekt, ki je predmet poziva;

-          imajo vsebinsko opredeljen projekt, ki je predmet poziva;

-          da bodo sredstva porabljena v skladu s pogodbo.

Vrednost razpisa: 30.000 €

Rok za oddajo prijav: 27. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00