Javni ciljni razpis za oddajo Centra kulture Španski borci v Mostah v programsko upravljanje za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024

Razpisovalec:

MOL

Predmet javnega razpisa:

Predmet ciljnega razpisa je izbor programskega upravitelja Centra kulture Španski borci v Mostah za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, in opredelitev prireditvenih, produkcijsko-vadbenih ter izobraževalnih vsebin s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih umetniških praks. Predmet ciljnega razpisa je tudi oddaja prostorov CK Španski borci v brezplačno uporabo, skladno z določbami Zakona.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):

- so nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije ali društva, ki delujejo v javnem interesu in so registrirana - ter imajo sedež na območju MOL, ali javni skladi na področju kulture, ki so sofinancirani s strani MOL;
- na razpisanem področju v vlogi producenta oz. organizatorja delujejo vsaj tri leta;
- so bili v letu 2018 poslovno likvidni;
- upoštevajo programske parametre iz 1.3. točke razpisa pri pripravi programske sheme;
-osnovni program izvajajo s področja sodobnega plesa in njegove popularizacije;
- predlagajo programsko shemo, ki vključuje najmanj dvanajst izvajalcev kulturnih   projektov, od tega vsaj pet s področja sodobnega plesa ter najmanj treh izvajalcev javnih kulturnih programov (večletno programsko sofinancirani od MOL ali MK), od tega vsaj dva s področja sodobnega plesa;
- da bodo izvajalcem javnih kulturnih programov in projektov ter samozaposlenim na področju kulture pri oddajanju prostorov v najem zaračunavali samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so pri tem nastali;
- da so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL;
- da so prijavo oddali in v celoti izpolnili na predpisanih obrazcih MOL, ki so del razpisne dokumentacije.

Vrednost razpisa:

Celotna vrednost za izvedbo programskega upravljanja v obdobju od 2020 do 2024 v sklopu tega ciljnega razpisa znaša največ do 1.000.000,00 €.

Rok za oddajo prijav: 19. avgust 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru