4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Zasavje za obdoje 2014-2020

Razpisovalec:

LAS Zasavje

Predmet javnega razpisa:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Tematska področja ukrepanja:
- Ustvarjanje novih delovnih mest
- Razvoj osnovnih storitev
- Varstvo okolja in ohranjanje narave
- Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Potencialni prijavitelji:

V primeru kandidiranja za sredstva EKSRP: 
• LAS, fizične in pravne osebe
V primeru kandidiranja za sredstva ESRR: 
 • LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja. 

* prijavitelji in partnerji morajo imeti sedež na območju LAS

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 378.803,18€, in sicer v višini 162.634,27 €  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in v višini 216.168,91 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad). Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/2016) se del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 69.106,67 € iz ESRR sklada.

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Najvišja možna podpora za posamezno operacijo po tem javnem pozivu je 50.000 €, najnižja pa 5.000 €.

Opombe:

Operacije EKSRP se morajo izvajati na območju Partnerstva LAS Zasavje. To je območje: 
Občine Hrastnik
Občine Trbovlje
Občine Zagorje ob Savi
 
Operacije ESSR se morajo izvajati v urbanih naseljih znotraj območja Partnerstva LAS Zasavje, ki so bila vključena v izračun finančnega okvira Partnerstva LAS Zasavje. To je v sledečih naseljih:
Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Izlake, Kisovec, Trbovlje in Zagorje ob Savi 
 
Kot določeno v 1. točki tega Javnega poziva,  je del sredstev namenjenih le za izvajanje operacij na problemskih območjih, in sicer v občini Trbovlje in Hrastnik v primeru EKSRP sklada in v naseljih Dol pri Hrastniku, Hrastnik in Trbovlje v primeru ESRR sklada. 

Rok za oddajo prijav: 15. november 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru