Javni poziv za izbor projektov LAS Za mesto in vas 2019

Razpisovalec:

LAS Za mesto in vas

Predmet javnega razpisa:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. 

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS Za mesto in vas dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju 2 LAS Za mesto in vas Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana – tel.: 01 306 19 02 – las-zmv@rralur.si - www.las-mestoinvas.si Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019 ESRR).

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do podpore so LAS ter pravne in fizične osebe – za sklad EKSRP, ter pravne osebe javnega in
zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja – za sklad ESRR. 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.830,47 EUR, od tega:
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 274.847,24 EUR,
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 397.983,23 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Opombe:

Javni poziv je odprtega tipa kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo. 

Prvi rok za predložitev vlog je 11. 10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020. 

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Naslednji roki za oddajo prijav: 31.3.2020

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru