Javno povabilo za prijavo sofinanciranja ostalih športnih objektov in opreme ter parkov v letu 2019 v Občini Domžale

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje nujnih in investicijsko vzdrževalnih del športnih objektov oziroma
parkov in opreme, ki niso v lasti (ali nimajo stavbne pravice) Občine Domžale in so javno dostopni.
Sredstva so namenjena nujnim in investicijsko vzdrževalnim delom športnih objektov oziroma parkov
in opreme, z namenom preprečevanja propadanja objektov in izboljšanja infrastrukturnih pogojev za
izvajanje športnih in rekreativnih programov (v nadaljevanju: obnova objektov).

Potencialni prijavitelji:

- prijavitelj je pravna oseba, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
- prijavitelj je registriran za opravljanje športnih oziroma rekreativnih dejavnosti,
- prijavitelj je lastnik ali ima stavbno pravico na objektu, ki je predmet prijave,
- v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja
osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje registrirane športne dejavnosti, prijavitelj pa je
izvajalec letnega programa športa,
- objekt je javno dostopen (tudi v primeru nakupa opreme se dejavnost odvija v javno
dostopnem objektu),
- prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedeno finančno konstrukcijo (viri
financiranja),
- prijavitelj za namen, ki je predmet prijave, ni prejel ali imel odobrenih drugih sredstev iz
proračuna Občine Domžale,
- prijavitelj je bil v zadnjem letu pred objavo tega povabila izvajalec letnega programa športa v
občini Domžale, v primeru, da je prijavitelj lastnik in se objekt ne nahaja na območju občine
Domžale, je pa namenjen izvajanju dejavnosti za občane občine Domžale.

 

Vrednost razpisa:

32.000,00 EUR

 

Zneski in delež financiranja:

 je do 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo obnove objektov.

Rok za oddajo prijav: 17. junij 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00