Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica 2019

Razpisovalec:

Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij športa iz sredstev proračuna
Občine Ivančna Gorica za področje športa:
a) ŠPORTNI PROGRAMI - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- šport invalidov
- športna rekreacija
- šport starejših
b) ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI - posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za
šport v naravi - redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov
c) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
d) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
- delovanje športnih društev in zvez
e) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
- množične športno-rekreativne prireditve
- občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

 

Potencialni prijavitelji:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov in ostalih področij športa:
- športna društva in zveze športnih društev,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
- pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, - zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- lokalne skupnosti,
- zasebni športni delavci.

Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ
pred ostalimi izvajalci športnih programov, ki kandidirajo na javnem razpisu

Vrednost razpisa:

je skupno 247.800,00 €

Rok za oddajo prijav: 22. julij 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.