Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2019

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine
Domžale, in sicer:
- akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine,
- restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini,
- raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
- nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine,
- akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši
lokalni interes,
- zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.

 

Potencialni prijavitelji:

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na kulturni dediščini ali ima v
primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo
prijavljenega projekta,
- prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
- prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na
področju varstva nepremične ali premične dediščine (pristojni javni zavod),
- pravice do prijave nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki,
- projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk
občinskega proračuna

Vrednost razpisa:

10.000,00 €

Rok za oddajo prijav: 8. julij 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00