Javni razpis za sofinanciranje programov športa in rekreacije za leto 2019 v občini Lukovica

Razpisovalec:

Občina Lukovica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa in rekreacije z naslednjimi
vsebinami:
Programi športnih društev na podlagi sprejetega Letnega programa športa:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
- Interesna športna vzgoja mladine
- Usmerjeni v kakovostni šport - šoloobvezni otroci
- Usmerjeni v kakovostni šport – mladina
- Športna rekreacija - odrasli
- Kakovostni šport - odrasli
- Vrhunski šport – svetovni razred
- Izobraževanje – usposabljanje za strokovni kader (inštruktor, vaditelj, trener)
- Razvojno strokovne naloge v društvu (materialni stroški, prireditve)

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in druga društva, ki imajo v svojih aktih opredeljeno športno dejavnost,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne
panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in
neprofitne.

 

Vrednost razpisa:

40.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 14. junij 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00