IPA: Razpis, namenjen spodbujanju socialnega vključevanja Romov v Makedoniji

Razpisovalec:

EuropeAid

Predmet javnega razpisa:

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju socialnega vključevanja Romov v Makedoniji z (1) izboljšanjem nastanitvenih pogojev Romov, ki živijo v neustreznih bivalnih razmerah in /ali neformalnih naseljih ter (2) z izboljšanjem njihovega dostopa do socialnih, zdravstvenih in izobraževalnih storitev.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Makedonije in drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede partnerskih zahtev in drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

1,000,000.00 €

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 350,000 do 500,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 22. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00