Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019

Razpisovalec:

Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 (v nadaljevanju razpis) je
namenjen zbiranju ponudb izvajalcev prireditev in ponujenih programov ter sofinanciranju
občinskih prireditev in kulturnih programov na območju občine Trzin, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Trzin v letu 2019.

 

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci, letnega programa kulture v Občini Trzin, ki kandidirajo za razpisana javna sredstva,
morajo izpolnjevati naslednje formalne pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen javnih zavodov, ki so ustanovljeni za več občin, in katerih
soustanoviteljica je občina, pa imajo sedež zunaj občine, in ki izvajajo programe v javnem
interesu v skladu z ZUJIK,
– da že najmanj leto dni pred objavo razpisa izvajajo kulturno dejavnost v občini,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za organizacijsko
obliko, ki temelji na članstvu,
– da programe, s katerimi se prijavljajo na razpis, izvajajo sami oziroma pretežno z lastnim
članstvom, kar ne izključuje strokovne pomoči mentorjev,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o opravljanju svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz
proračuna občine in
– če za isti program ne kandidirajo ali niso že pridobili sredstev iz proračuna občine Trzin

Vrednost razpisa:

27.900,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 25. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru