Interreg ITALIJA-SLOVENIJA:Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019

Razpisovalec:

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina: Direktorat za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja;Služba za evropsko teritorialno sodelovanje in državne pomoči

Predmet javnega razpisa:

Program INTERREG ITALIJA-SLOVNEIJA bo s 7. razpisom za standardne projekte dodelil zadnja nepovratna sredstva v programskem obdobju 2014-2020. Razpis naslavlja le določene specifične cilje Programa, zato je »ciljni«. 

PREDNOSTNE OSI PROGRAMA:

  •  Prednostna Os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti; Prednostna naložba 1b: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije - R&I ter vzpostavljanje povezav in sodelovanja med podjetji, centri za R/R ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, programov javnih storitev, spodbujanje povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij preko pametne specializacije, ter podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
  • Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov;Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo; Prednostna naložba 6f: Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovitejšo rabo virov v sektorju odpadkov, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi ali za zmanjšanje onesnaževanja zraka
  • Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja;Prednostna naložba 11 ETS: krepitev institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

 

Potencialni prijavitelji:

Minimalni pogoj za partnerstvo je sodelovanje vsaj enega projektnega partnerja iz vsake države članice, od katerih mora biti vsaj eden italijanski iz dežele Veneto (Venezia NUTsIII) in vsaj eden slovenski iz ene od naslednjih statištičnih regij: Gorenjska ali Obalna-kraška ali Goriška.Vodilni partner je lahko javni ali zasebni organ

Vrednost razpisa:

11.745.958,92 € 

Zneski in delež financiranja:

Najvišji znesek sofinanciranja priporočeni za vsak projekt  750.000,00 €. Znesek financiranja iz ESRR posameznega projektnega partnerja ne sme biti nižji od 100.000,00 €. Upravičene projektne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa, se sofinancirajo iz sredstev ESRR v višini največ do 85 % vseh upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00