Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture za leto 2019 v Občini Domžale

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov oziroma programov društev s področja raziskovanja
in tehnične kulture, ki izvajajo dejavnost na območju občine Domžale in pomenijo prispevek k
zadovoljevanju tovrstnih potreb občanov občine Domžale.

Potencialni prijavitelji:

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj ima status društva ter registrirano ali v temeljnem aktu opredeljeno dejavnost s
področja raziskovanja in tehnične kulture (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost
vlagatelja s področja raziskovanja in tehnične, je potrebno priložiti dokazilo o registrirani
dejavnosti za izvajanje navedenih programov ali temeljni akt društva – npr. kopija
ustanovitvenega akta prijavitelja),
- društvo izvaja dejavnost na območju občine Domžale,
- prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
- prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil
financiran ali sofinanciran iz drugih proračunskih postavk.

 

Vrednost razpisa:

Vrednost bo določena v sprejetem proračunu za leto 2019 in sklepi izdani po sprejemu le-tega.

Zneski in delež financiranja:

 Do 80% načrtovanih stroškov

Rok za oddajo prijav: 7. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00