DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja ter spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji

Razpisovalec:

EuropeAid

Predmet javnega razpisa:

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja ter spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji.

Sklop 1 (DCI): spodbujanje državljanske participacije na splošno ter krepitev oz. opolnomočenje žensk in drugih nezadostno zastopanih skupin za sodelovanje v procesih odločanja

Sklop 2 (EIDHR): spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev in podpora zagovornikom človekovih pravic.

Potencialni prijavitelji:

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo civilnodružbene organizacije in združenja CSO iz držav članic EU, držav EEA, Belorusije ter drugih držav vzhodnega sosedstva.

V okviru sklopa 2 se lahko na razpis prijavijo (a) organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; (b) neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; (c) nacionalna, regionalna in mednarodna parlamentarna telesa, kadar je to potrebno za izpolnitev ciljev evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter predlaganega ukrepa ni mogoče financirati v okviru drugega instrumenta; geografskih omejitev ni.

Vrednost razpisa:

3.900.000 EUR (sklop 1: 2,000,000 EUR, sklop 2: 1,900,000 EUR)

Zneski in delež financiranja:

Na razpis lahko prijavite projekte v vrednosti od 300,000 do 950,000 EUR, v okviru sklopa 1 se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, v okviru sklopa 2 pa do 95 %.

Rok za oddajo prijav: 7. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00