REC: Omejeni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, pristojnim za GDPR, pri ozaveščanju deležnikov o novi zakonodaji

Razpisovalec:

Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost

Predmet javnega razpisa:

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil omejeni javni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), pri  ozaveščanju deležnikov o novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti, prijavitelji na razpis so javni organi, pristojni za izvajanje GDPR, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji na razpis so nacionalni javni organi, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Kot partnerji lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

1.000.000 EUR

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75 000 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 11. april 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00