DCI, EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Mjanmarju

Razpisovalec:

EuropeAid

Predmet javnega razpisa:

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Mjanmarju.

Sklop 1: spodbujanje spoštovanja raznolikosti in medsebojnega razumevanja, boj proti sovražnemu govoru in radikalizaciji skozi medkulturni dialog

Sklop 2: zagovorništvo in uveljavljanje pravice do zemljišč

Sklop 3: varstvo svobode mnenja, izražanja, govora in združevanja

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

8,000,000 EUR (sklop 1: 4,000,000 EUR, sklop 2: 2,000,000 EUR, sklop 3: 2,000,000 EUR)

Zneski in delež financiranja:

V okviru sklopov 1 in 2 lahko prijavite projekte v vrednosti od 1,000,000 do 2,000,000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov. V okviru sklopa 3 pa v vrednosti od 500,000 do 2,000,000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 4. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619