Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

Razpisovalec:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Predmet javnega razpisa:

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so obsežni projekti, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti inovativne pristope v politiki, ki bi bili splošno uporabljivi in bi lahko izboljšali sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja. Te projekte morajo zato voditi in izvajati pomembni predstavniki deležnikov z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja.

Posebni cilji tega razpisa so:

uvesti dolgoročnejše spremembe in v praksi preizkušene inovativne rešitve za spopad z izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bi bile splošno uporabljive in bi lahko ustvarile trajnostni in sistemski učinek na sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja,
zagotoviti podporo nadnacionalnemu sodelovanju med ključnimi deležniki pri reševanju v prihodnost usmerjenih vprašanj in njihovemu vzajemnemu učenju na tem področju,
olajšati zbiranje in analizo dokazov v podporo inovativnim politikam in praksam.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za izobraževanje, izvajalci usposabljanj itd.).

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program: 28 držav članic Evropske unije; države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška; države kandidatke EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija in Srbija.

Vrednost razpisa:

12 000 000 €

Zneski in delež financiranja:

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt znaša 500 000 €. Finančni prispevek EU ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 19. marec 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619