Redni letni javni projektni razpis MK za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2019

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: - tiskanih medijev; - radijskih programov; - televizijskih programov; - elektronskih publikacij.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:

izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid medijev pri ministrstvu. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta.
pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.
Na področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B) se lahko prijavijo izključno:

izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter
neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa in javno predvajani.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za javni razpis, je največ 2.050.000 EUR. Od tega je za področje A okvirno na voljo 500.000,00 EUR; za področje B pa okvirno 1.550.000,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR na PODROČJU A oziroma 100.000,00 EUR na PODROČJU B.

Rok za oddajo prijav: 19. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619