Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

Razpisovalec:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju:
javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.
Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani
oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

- pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture;

– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko);

– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; 

– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji,
založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem
knjig, revij) ter društva, vpisana v evidenco
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij
se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi
MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_
raziskovalne_dejavnosti/ in se uporablja do vzpostavitve
evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz
19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne
evidence in storitve.

Vrednost razpisa:

 180.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 12. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619