Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. Javni razpis, predvideva dve možnosti izvedbe projektnih aktivnosti. Prijavitelj lahko izbira med SKLOPOM A in SKLOPOM B in s tem povezano izvedbo projektnih aktivnosti, kot sledi:

SKLOP A - Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij

ali

SKLOP B - Izvedba certificiranja podjetij (v kolikor ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certificiranja).

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana pri pristojnem organu najmanj tri leta pred vložitvijo prijave na javni razpis, je registrirana in/ali ima v svojem ustanovitvenem aktu opredeljeno opravljanje dejavnosti s področja spodbujanja družbene odgovornosti podjetij, razvojnega sodelovanja in družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ tremi projektnimi partnerji. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ 4 pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ trije projektni partnerji.

Vrednost razpisa:

Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.000.000,00 EUR, od tega je 1.120.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRZS in 880.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRVS. Sredstva niso prenosljiva med regijama.

Zneski in delež financiranja:

Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani (1) projekt do največ 2.000.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 5. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619