Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Razpisovalec:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Predmet javnega razpisa:

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem
in ustreznim specifičnim ciljem:
Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.
 1. specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.
 2. specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.
 3. specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.
 Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.
Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
 Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.
Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava
Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.
 1. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije,zdravja in socialne kohezije.
 2. specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije

Potencialni prijavitelji:

Odvisno od prednsotne osi. V vseh ukrepih so upravičeni prijavitelji tudi nevladne organizacije.

Zneski in delež financiranja:

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov.V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESRR. 

 

Rok za oddajo prijav: 28. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619