Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2018/19

Razpisovalec:

Občina Šmartno pri Litiji

Predmet javnega razpisa:

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2018/2019.  Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Potencialni prijavitelji:

Na poziv se lahko odzovejo vsi izvajalci športnih dejavnosti. Prednost pri uporabi oz. najemu bodo imeli izvajalci izbrani na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi Dvorane Pungrt in sicer:
1. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
2. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
3. športna društva in klubi iz Občine Šmartno pri Litiji, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje mladine; 
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
5. društva in klubi izven občine; 
6. drugi uporabniki. 

Rok za oddajo prijav: 16. avgust 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619