Javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena, ki jih organizirajo društva, zdruţenja ter zavodi in niso bili predmet drugih razpisov

Razpisovalec:

Občina Zagorje

Predmet javnega razpisa:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov,ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, drţavni, regionalni, občinski ravni. Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisovipd, ki bodo izdane v letu 2018 oz. v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji občine Zagorje ob Savi. 

Potencialni prijavitelji:

- društva, zdruţenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oz. drugih javnih razpisov

Vrednost razpisa:

 30.000 €

Opombe:

Rok oddaje: 1. septembra 2018 do 12.ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 d) 4. novembra 2018 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

Rok za oddajo prijav: 4. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619