Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec za leto 2014

Razpisovalec: Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

 so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2014, namenjena sofinanciranju športne dejavnosti v občini: za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za potrebe posameznega izvajalca programa, za sofinanciranje posameznih programov in za ostale naloge. Sofinancira se športne programe, ki so opredeljeni v Letnem lokalnem programu športa z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov: športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let – vrtci ), športna vzgoja šoloobveznih otrok (OŠ, zavodi, šolska športna društva), športna vzgoja mladine, študentov in otrok s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov: športna rekreacija, kakovostni šport (člani-ce, nad 20 let ), šport invalidov.
3. Prednostne športne panoge: tradicija, vrhunski rezultati.
4. Razvojne in strokovne naloge v športu: izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
5. Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev.
6. Delovanje društev in športne zveze: delovanje društev, delovanje športne zveze.

Potencialni prijavitelji: so izvajalci športnih programov v občini: športna društva in zveze, organizacije invalidov, ki izvajajo športni program invalidov, javni zavodi in druge ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo

Vrednost razpisa: 172.372,00 €

Rok za oddajo prijav: 30. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00