Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občina Borovnica v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Borovnica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih, domoljubnih in veteranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica, imajo v Občini Borovnica sedež ali so njihovi člani občani Občine Borovnica. 

Potencialni prijavitelji:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja stanovskih organizacij se lahko prijavijo društva ter druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
da so registrirani v podskupini stanovska društva,
da imajo sedež v občini Borovnica in izvajajo dejavnost na območju Občine Borovnica,
ne glede na sedež organizacije izvajajo programe in projekte tako, da aktivno vključujejo občane Občine Borovnica, in imajo najmanj 20% članov iz Občine Borovnica,
da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov,
imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa ali projekta,
da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Borovnica.

Vrednost razpisa:

7.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 16. julij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619