Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Borovnica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev s področja humanitarnih, invalidskih, verskih, in drugih dejavnosti. To so predvsem:
- dejavnost 
- sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno ali zdravstveno ogroženih otrok,
- sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med počitnicami,
- sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
- sofinanciranje predavanj za člane in širše okolje,
- sofinanciranje izdaje glasila in biltena, 
- sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
- sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega posebnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
- sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja neprofitnih organizacij se lahko prijavijo društva ter druge neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj eno leto,
- da izvajajo programe za uporabnike, ki živijo na območju Občine Borovnica,
- da imajo sedež v občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih organizacij in stanovskih, ki imajo lahko sedež izven območja Občine Borovnica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Borovnica.

Vrednost razpisa:

8.320,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 16. julij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619