Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018

Razpisovalec:

LAS Za mesto in vas

Predmet javnega razpisa:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do podpore so LAS ter pravne in fizične osebe – za sklad EKSRP, ter pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja – za sklad ESRR. Kadar je upravičenec pravna ali fizična oseba, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo, za dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo.

Vrednost razpisa:


sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 607.600,00
EUR, od tega:
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 121.800,00 EUR,
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 485.800,00 EUR.

 

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz
EKSRP znaša do 75 %.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz
ESRR znaša 80 %. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 % in
nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 %.

Rok za oddajo prijav: 28. september 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619