Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Razpisovalec:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Predmet javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2018.

Potencialni prijavitelji:

 je pravna ali fizična oseba, vsaj dvanajst (12) mesecev vpisana v Poslovni register
Slovenije in posluje v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in
Standardno klasifikacijo dejavnosti v eni izmed naslednjih kategorij:

- Neposredni uporabniki državnega proračuna;

- Regionalna država;

- Lokalna država (razen skladov socialne varnosti);

- Neposredni uporabniki proračunov občin;

- Samozaposleni delodajalci;

- Nepridobitne institucije - zbornice ali so vpisane v evidenco na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah,
Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, Zakona o mladinskih svetih in ima registrirano
vsaj eno ali več dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti.

Vrednost razpisa:

- za proračunsko leto 2018 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
Neporabljena sredstva za leto 2018 (razpis 25. 5. 2018): (23+10): 165.000,00
za vzhodno kohezijsko regijo 115.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 50.000,00 EUR


 

Zneski in delež financiranja:

Delež prispevka EU je 80,00 %.  

Opombe:

a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za oddajo vlog je petek, 6. 7. 2018, in sicer: 23 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in 10 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):

Roki za prijavo je petek, 21. 9. 2018.

 

Rok za oddajo prijav: 21. september 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619