Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Razpisovalec:

HERKUL III - program za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov EU

Predmet javnega razpisa:

Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

- razvoj ciljno usmerjenih specializiranih usposabljanj za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;
- organizacija konferenc za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;
- organizacija izmenjav osebja med nacionalnimi in regionalnimi upravami (zlasti v sosednjih državah članicah), da bi se prispevalo k nadaljnjemu razvoju, izboljšavam ter izpopolnjevanju znanj in kompetenc osebja pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

1.000.000,00 EUR

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 50.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičencih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 14. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619