Herkul III: Razpis za sofinanciranje primerjalnih pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov

Razpisovalec:

Europski urad za boj proti golufijam (OLAF)

Predmet javnega razpisa:

Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

- razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami (ter po potrebi z razširjanjem rezultatov in sklepno konferenco);
- krepitev sodelovanja in ozaveščanja med praktiki in teoretiki (vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov EU);
- razvoj periodičnih znanstvenih publikacij in drugih orodij za razširjanje strokovnega znanja.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

500.000,00 EUR

Zneski in delež financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 40.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 14. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619