Pobuda prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice ter gradnja zmogljivosti organizacij

Razpisovalec:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Cilj razpisa je prispevati h krepitvi zmogljivosti Unije za zagotavljanje humanitarne pomoči glede na potrebe ter krepitvi zmogljivosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive za učinke nesreč ali so jih prizadele nesreče, zlasti s pripravljenostjo na nesreče, zmanjševanjem tveganja zaradi nesreč ter s krepitvijo povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja. Prav tako je cilj razpisa prispevati k povečanju in izboljšanju zmogljivosti Unije za zagotavljanje humanitarne pomoči s povečanjem skladnosti in doslednosti prostovoljstva v državah članicah, da bi se izboljšale možnosti za sodelovanje državljanov Unije v dejavnostih in operacijah humanitarne pomoči.

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji so organizacije pošiljateljice, projekti pa se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, ki vključujejo subjekte, ki prihajajo iz vsaj treh različnih držav, sodelujočih v programu, in spadajo v eno od kategorij iz člena 10(3)(c) Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (UL L 122, 24.4.2014, str. 1).

- Koordinator posameznega projekta mora biti v skladu s členom 3(d) uredbe vsaj tri leta dejaven na področju humanitarne pomoči;
- vsaj en koordinator ali prijavitelj v posameznem projektu mora biti vsaj tri leta dejaven na področju upravljanja prostovoljnega dela.

Vrednost razpisa:

7.700.000,00 EUR

Zneski in delež financiranja:

Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 100.000,00 in 700.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 1. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619