RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S16/2018 Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

Razpisovalec:

European Commission

Predmet javnega razpisa:

je zbiranje predlogov, ki bo omogočil izvajanje letnega delovnega programa 2018 za izvedbo pilotnih projektov v skladu s Sklepom Komisije C(2018) 1602 z dne 21. marca 2018. Zaradi naraščajočega števila beguncev, ki se želijo nastaniti v Evropski uniji, obstaja vse večja potreba po pobudah za učinkovito integracijo in socialno vključevanje. Šport je eno od možnih sredstev za uspešno integracijo beguncev in lokalni športni projekti imajo vse večjo vlogo pri omogočanju lažje integracije beguncev v nove skupnosti. Po vsej Evropski uniji so bile tako na ravni držav članic kot v programih Evropske unije sprejete številne pobude in nekateri inovativni projekti se že izvajajo. Dokazov za potencial športa kot sredstva za socialno vključevanje danes ne manjka; športni projekti podpirajo socialno vključevanje beguncev v gostiteljske skupnosti in številne države članice EU čedalje bolj izkoriščajo priložnosti teh projektov. Ta pilotni projekt je prispevek k tem prizadevanjem in k boljši integraciji beguncev prek športa.

Potencialni prijavitelji:

- so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in
organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na
podlagi tega razpisa;
- imajo sedež v eni od 28 držav članic EU. 

Vrednost razpisa:

Skupno 1.400.000,00 EUR

 

Zneski in delež financiranja:

Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 60 000 EUR, omejen na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov.

 

Rok za oddajo prijav: 7. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619